Nieuws Expertise

Geslaagde conferentie "Traumatisch Hersenletsel bij kinderen en jongeren"

Vanuit het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie en de Hersenstichting Nederland, werd op 11 maart een conferentie georganiseerd onder de titel: “Een stille epidemie ?”.

Professionals uit allerlei hoeken (NAH-teams, revalidatiecentra, onderwijs, acute en chronische zorg, studenten, ouders) volgenden het interessante programma na een openingswoord door Arend de Kloet en van dagvoorzitter Lily Heijnen.

Wilco Peul, neurochirurg behandelde een aantal vormen van trauma met bijbehorende behandelaanpak, operatie en levensverwachting en behandelde ook een heel concrete casus. Opvallend was het verschil in aanpak tussen verschillende Nederlandse ziekenhuizen in deze en de nog verbazend jonge afstemming tussen revalidatie-artsen en neurochirurgen.

Marsch Königs, neuropsycholoog behandelde een vervolg van een onderzoek, waar hij het jaar ervoor ook over sprak: ‘leren en gedragsproblemen bij kinderen met THL’. Op basis van het onthutsende cijfer van 54-60 miljoen gevallen per jaar van hersenletsel (gelijk aan het inwoneraantal van Italië), gaf hij aan de hand van zijn ‘child study group’ een mooi overzicht van de resultaten van zijn onderzoek. Bij zwaar hersenletsel zijn er met name op langere termijn grote gevolgen (negatief uitgesteld effect) voor leren en gedrag.  Met name op het terrein van het impliciet leren doen zich de grote verschillen voor. Verder kwam uit het onderzoek een pleidooi voor het hanteren van positieve feedback bij het leren bij deze groep kinderen/jongeren.

Stefanie Rosema, kinderneuropsychologe had een onderzoek gedaan naar sociaal functioneren na THL in Australië. Met name sociale cognitie, sociale vaardigheden en sociaal emotioneel functioneren bleef duidelijk achter na verloop van tijd. Ze hield een pleidooi voor vroege interventies.

Marleen van der Wees, neuropsychologe gaf een mooi overzicht van de nieuwste inzichten in DSM V voor deze doelgroep. De neurocognitieve stoornis is nu opgenomen, inclusief onderzoeksaanwijzingen, domeinaanwijzingen en beschrijvingen op het gebied van ‘participatie’. Via de bekende Glasgow Coma Scale gaan we nu qua ontwikkeling naar ‘participatie’. Ze vroeg om een richtlijn voor neuropsychologisch onderzoek.

Susanne de Roos, ambulant begeleider en Diana Moonen (ouder) hielden een presentatie over hun juist verschenen boek: ‘Ik hou nog steeds van appeltaart’. Het gaat om een boek met practische aanwijzingen voor leraren en ouders bij kinderen met NAH en THL. Het behandelt alle fasen na een trauma: wat gebeurt er met je, wat gebeurt er met je ouders, wat gebeurt er met je leerkracht, ‘hoe dan’….?

Marga Beckers, jeugdarts van het Ned. Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) gaf informatie over een pilot ‘kortgesloten’. Het gaat om kinderen, die na NAH het ziekenhuis verlaten en naar huis gaan en waarvan later niet meer bekend is, dat er NAH aanwezig is. De relatie ziekenhuis-JGZ en de relatie JGZ-NAH0-specialisten, wordt in deze pilot gelegd. Men begint in Zeeland en werkt nu aan de 2e fase.

Els van der Rhee en Rianne Gijzen van de Hersenstichting en van Vilans vertelden over de ‘zorgstandaard traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren. Op basis van de bestaande zorgstandaard voor ouderen (2010) n.a.v. ‘navigeren naar herstel’ is er nu een opzet voor een standaard voor kinderen en jongeren (2014). Er wordt nu gewerkt aan een basisbeschrijving. Vanuit patiëntperspectief wordt de vraag beantwoord: ‘wat is er te verwachten van de zorg’ in zo’n situatie ?

Tenslotte werd melding gemaakt van het organiseren van het Wereldcongres rond NAH, a.s. jaar in Den Haag. Hierdoor vervalt voor één jaar de brain-awareness-week in 2016.

’s Middags vonden bijeenkomsten plaats van de bestaande ontwikkelgroepen:  NAH-teams van revalidatiecentra – Jeugdgezondheidszorg – Gezinsondersteuning – Onderwijs. In de laatste groep spelen Martine Kapitein en Carla Hendriks een centrale rol.