Nieuws Expertise

Uitnodiging meet & eat regiobijeenkomsten LECSO voorjaar 2015

LECSO nodigt haar leden uit voor één van de  meet & eat regiobijeenkomsten LECSO waarin we drie onderwerpen met u willen behandelen/bespreken. In een vijftal regionale bijeenkomsten met een overzichtelijke deelnemersgroep vindt er specifieke uitwisseling plaats. Daarnaast is er ruimte voor onderling contact en netwerken met uw LECSO collega’s.

In een passende regionale setting zullen enkele specialisten u bijpraten:

  • Mevr. de la Parra en mevr. Vlooswijk van OCW praten u bij over de stand van zaken met betrekking tot de EMB leerlingen en het ontvlechten (invlechten) VSO-SO.
  • LECSO gaat op een interactieve manier middels stemkastjes een monitor en vragenlijst uitvoeren over de positionering van (V)SO in en met samenwerkingsverbanden.
  • Dhr. Eric Rietkerk (beleidsmedewerker LECSO) zal naast de laatste stand van zaken vanuit LECSO  de “Toronto verklaring” met u delen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

8 april in Assen, deze bijzondere bijeenkomst wordt in samenwerking met / op initiatief  vanNECSO gecombineerd met Netwerkbijeenkomst Passend Onderwijs PO-Raad georganiseerd. Meer informatie en wijze van aanmelden voor deze bijeenkomst gaat viahttps://www.poraad.nl/webformulier/netwerkmeeting-passend-onderwijs-noord-nederland

16 april in Roermond, van 16.00 uur tot 20.00 uur

22 april in Roosendaal, van 16.00 uur tot 20.00 uur

19 mei in Arnhem, van 16.00 uur tot 20.00 uur

27 mei in Haarlem, van 16.00 uur tot 20.00 uur

Het dag-voorzitterschap zal worden ingevuld door een van de LECSO expertisemakelaars.

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten is mogelijk via het digitale aanmeldingsformulier op:http://www.lecso.nl/read/evenementen

Aanmelden is mogelijk tot 1 week voor de bijeenkomst.

We hopen u te ontmoeten op één van de vijf bijeenkomsten.