Nieuws Algemeen

Centrale Eindtoets 2015

De inschrijving voor een eindtoets in het primair onderwijs is gesloten.

Hoewel het SO/SBO veld niet verplicht is een eindtoets af te nemen onder de leerlingen, is die mogelijkheid er wel bij de Centrale Eindtoets.

 Er zullen 1868 leerlingen uit het SO/SBO veld mee doen aan de Centrale Eindtoets 2015.

Aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs in 2014 deden 433 leerlingen mee uit het SO/SBO veld.

Er zullen dus aanzienlijk meer leerlingen uit het SO/SBO veld de Centrale Eindtoets gaan maken.

We blijven met het CvE in overleg om een optimale afname voor onze leerlingen te kunnen realiseren.