Nieuws Algemeen

Open brief aan de LG/ MG/LZ scholen

Het is alweer een tijdje geleden, dat we  bij elkaar kwamen op initiatief van een aantal leden.

We bespraken toen onze gedeelde onderwerpen, die van belang zijn bij alle ontwikkelingen waarbinnen we ons bevinden en ook onze inzet op die onderwerpen. Er zijn daarna in meer bilaterale verbanden verdere contacten gelegd en er zijn zaken uitgewisseld. Tijdens die bijeenkomst spraken we af, weer bij elkaar te komen, als daar aanleiding voor zou bestaan.

Er zijn nu signalen vanuit meerdere scholen, om elkaar weer eens op te zoeken en zaken met elkaar te delen en/of af te stemmen.

Natuurlijk willen we daar in LECSO-verband op ingaan en nodigen we jullie weer graag uit voor een bijeenkomst van deze ‘expertisegroep LG/MG/LZ’.

Ik stel voor, dit te doen op:

Donderdagochtend 16 april – 10.00-12.30 uur in Utrecht in het pand van LECSO/PO-Raad aan de Aidadreef nr. 4 in Utrecht (tegenover NS-Station Utrecht Overvecht)

Om een agenda te maken van punten, die ons vooral ‘raken’, vraag ik graag jullie medewerking. We kunnen daar dan nog wat voorbereidend werk in doen.

Zouden jullie me vóór 28 maart a.s., via http://www.lecso.nl/read/evenement-inschrijven/id/315407?submenu=13505&fdsearch[customtitle]=Expertisegroep+LG%2FMG%2FLZ ,   kunnen berichten, of jullie belangstelling hebben voor zo’n bijeenkomst én je specifieke items willen doorgeven, die in ieder geval daar aan de orde moeten komen ?

Met dank alvast en ik laat snel horen, of de bijeenkomst doorgaat en welke onderwerpen besproken gaan worden.

Voor ondertussen, alle goeds,

In vrede,

Albert Boelen