Nieuws Expertise

Kom op vrijdag 10 april 2015 naar de Grote Professionaliseringsdag in Amsterdam

“hoe breng ik de leraar, de directeur en de bestuurder met elkaar in lijn en in balans?”

Na het succes van vorig jaar ook in 2015 weer een dynamische en energieke professionaliseringsdag voor directeuren en bestuurders. Onderwijs floreert in een context waarin de leraar zijn passie en vakmanschap kan inzetten. Tijdens deze dag wordt ingegaan op een constructieve spanning tussen de leraar, de directeur en bestuurder, drie spelers vanuit een sterk besef van ieders rol en verantwoordelijkheid. Hoe biedt u de professionals een kader dat niet beperkt, maar uitnodigt tot eigen initiatief?

• Joseph Kessels houdt een inspirerende inleiding over professionele cultuur,
• er zijn pittige tafelgesprekken onder leiding van Ferd van den Eerenbeemt,
• ‘short stories’ uit het onderwijs die u prikkelen,
• er is informatie, inzichten en kennis te halen die u direct kunt gebruiken in uw eigen praktijk.

LECSO is een van de organiserende partijen en beveelt deze conferentie van harte aan.

http://www.degroteprofessionaliseringsdag.nl/conferentie/