Nieuws Algemeen

LECSO zoekt besturen die willen aanhaken bij marktverkenning rondom LAS en LVS

Een aantal SO besturen heeft, in samenwerking met LECSO en Kennisnet, de afgelopen maanden gewerkt aan een gemeenschappelijke beschrijving van eisen en wensen aan een leerlingvolgsysteem (LVS) en leerlingadministratiesysteem (LAS). De gemeenschappelijke eisen en wensen zijn beschreven in een concept document. Met dit document als uitgangspunt is een gemeenschappelijke marktconsultatie georganiseerd, waaraan zeven partijen hebben meegewerkt. De samenwerkende besturen hebben besloten tot een verdieping in de samenwerking in de verkenning en geven dit momenteel vorm. De marktverkenning heeft het beeld versterkt dat samenwerking en vraagbundeling in het SO van groot belang is.

Bent u bezig met een oriëntatie op een nieuw LVS en bent u geïnteresseerd in samenwerking met andere besturen als voorbereiding op uw eigen aanbesteding? LECSO wil de vraagbundeling faciliteren. U kunt zich melden via info@lecso.nl

20150217- PvE LAS-LVS in het (V)SO voor marktconsultatie-v1.0.pdf