Nieuws Algemeen

Brief informatie betreffende ontvlechting/ invlechting VSO

Erik Dannenberg, projectleider stuurgroep Transities in het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft een brief naar alle scholen voor VSO en alle samenwerkingsverbanden gestuurd.

Deze brief gaat over de wensen en mogelijkheden om speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te ontvlechten en opnieuw binnen het primair en voortgezet onderwijs in te vlechten. Dat komt door een aantal ontwikkelingen die zijn begonnen, bijv:

  • meer leerlingen met een hoog niveau  en meer leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen zijn in het (V)SO ingestroomd
  • passend onderwijs is van start gegaan
  • de wet kwaliteit (V)SO is ingevoerd
  • maatschappelijke ontwikkelingen vergroten het verschil tussen SO en VSO
  • gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor maatwerk in in hun gemeente rondom jeugdhulp

Naan aanleiding van deze aspecten is er een stuurgroep in het leven geroepen die zich buigt over deze zaken. In deze stuurgroep werken de PO raad, de VO raad, OCW en LECSO nauw samen. Een van die ontwikkelingen is de invlechting en de voorwaarden daarvoor. 

LECSO wil graag met haar leden inventariseren hoe aangekeken wordt tegen deze ont-/invlechting en de effecten die dat met zich meebrengt. Een aantal regio's wordt binnenkort uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Tevens krijgen schooleiders een vragenlijst over de huidige bevoegdheden en arbeidsvoorwaarden van docenten in het (V)SO.  LECSO vraagt vriendelijk om daaraan medewerking te verlenen.

LECSO blijft u op de hoogte houden van de lopende ontwikkelingen.

De brief van Erik Dannenberg vindt u in de bijlage.

brief swv en (v)so scholen betreffende ontvlechting.pdf