Nieuws Passend Onderwijs

De Top 10 van ondersteuningsvragen in het onderwijs

Het NJI heeft een factsheet gemaakt die handelt over de ondersteuningsvragen in het onderwijs. In deze factsheet laat men zien welke lichte en welke meer complexe, ernstiger opvoed- en opgroeivraagstukken van jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar het meest voorkomen op school, en die als ondersteuningsvraag door de school, binnen de condities van Passend Onderwijs, beantwoord moeten worden.

Per categorie is beschreven wat helpende factoren zijn die ouders, de school en de hulpverlening kunnen inzetten om te voorkomen dat ‘normale’ problemen groter worden.

Uitgangspunt bij de beschrijvingen per categorie is dat bij lichte problematiek adequaat pedagogisch handelen van de leerkracht volstaat, met eventueel aanvullende ondersteuning vanuit de school of lichte ondersteuning vanuit de jeugdhulp.  Wat zijn de 10:

1. Van achterstand bij taal en lezen tot dyslexie

2. Van leerachterstand tot zitten blijven

3. Van moeite met leren tot moeilijk lerend

4. Van bang tot angststoornis

5. Van dip tot depressie

6. Van geplaagd tot gepest; aanpak gericht op slachtoffers

7. Van dwars gedrag tot opstandig en antisociaal gedrag

8. Van plagen tot (cyber)pesten; aanpak gericht op de daders

9. Van druk gedrag tot ADHD

10. Van geen zin hebben in school tot schooluitval

Top-10-Ondersteuningsvragen-in-het-onderwijs.pdf