Nieuws Arbeidstoeleiding

Presentaties KAN bijeenkomsten.

In deze periode zijn de KAN bijeenkomsten weer georganiseerd. De laatste bijeenkomst zal op 21 april te Santpoort plaatsvinden.

Wij zijn in gesprek geweest met ongeveer 200 leden over alle actualiteiten rond arbeidstoeleiding. (Zie presentatie Kan bijeenkomsten voorjaar 2015) Tevens is een begin gemaakt met de voorlichting rond de participatiewet, in samenwerking met het landelijk werkverband PRO in opdracht van het ministeries van SZW. (Zie presentatie participatie voorlichting) 

Zoals we hebben afgesproken publiceren wij hier de verschillende presentaties zoals die tijdens de KAN bijeenkomsten zijn besproken. Ze zijn steeds een bron van gesprek en discussie gebleken, en we weten dat verschillende collega’s de presentaties in eigen gelederen willen hanteren. 

De competentieset Indico hebben we ook als bijlage gepresenteerd, deze set is in enkele regio’s besproken. 

In de bijlagen ook de kwaliteitskaart Arbeidstoeleiding , zoals gepubliceerd door School aan Zet.

Voorlichting participatiewet.

U zult vóór Koningsdag op de hoogte worden gesteld van de opening van de nieuwe website die geheel zal gaan over “Participatiewet en onderwijs”.  Wij adviseren u de berichtgeving in de gaten te houden. Er zal veel materiaal worden gepubliceerd dat u ook in eigen gelederen kunt gaan hanteren: Lesbrieven voor de leerlingen, voorlichtingsmateriaal voor ouders, handreikingen, stroomschema’s etc.  Doe er uw voordeel mee. U weet inmiddels dat er ambassadeurs zijn aangesteld, u kunt ook bij hen terecht voor informatie. 

Tenslotte hebben we nog een folder van de beroepsvereniging stagebegeleiders in het onderwijs toegevoegd.

participatie_voorlichting.pdf

SaZ Arbeidstoeleiding praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.pdf

KAN bijeenkomsten voorjaar 2015.pdf

Leaflet BVSB.pdf

Competenties Indico.pdf