Nieuws Algemeen

Kort verslag algemene ledenvergadering LECSO

Op 15 april vond de algemene ledenvergadering van LECSO plaats bij het aristohotel in Utrecht.
Na opening door de voorzitter Jan Menting gaf Corine van Helvoirt, verenigingsmanager, een korte presentatie over de activiteiten van het bureau in 2014 en de planning voor 2015.

De ALV Verklaarde zich akkoord met jaarverslag en activiteitenplan en verleende decharge aan de penningmeester. Met een dankwoord werd afscheid genomen van Leendert de Boom.

Maarten Faas werd voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Aan de stichting Horizon jeugdzorg en Onderwijs en Stichitng Yuilius Onderwijs werden de certificaten Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uitgereikt. Beide organisaties zijn onlangs ISO en KSO gecertificeerd (Horizon voor een deel van de onderwijslocaties middels een gefaseerd traject.

De ALV werd afgesloten met een netwerklunch.