Nieuws Algemeen

Onderwijsverslag Inspectie: daling leerlingen in SO, stijging in het VSO, kwaliteit wordt steeds beter

De inspectie voor het onderwijs heeft weer haar jaarlijkse onderwijsverslag gepresenteerd. In het Onderwijsverslag over het schooljaar 2013/2014 bundelt de Inspectie van het Onderwijs informatie en cijfers, schetst positieve en negatieve ontwikkelingen en doet aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren. Het verslag geeft een beeld van de staat van het onderwijs over de volle breedte en alle onderwijssectoren.

Opnieuw meer scholen in het (V)SO met basiskwaliteit 

 Op 1 september 2014 hadden 609 locaties in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) een basisarrangement, 30 locaties waren zwak of zeer zwak. Het percentage scholen dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen is daarmee verder afgenomen van minder dan 10 procent in 2013 tot minder dan 5 procent. Klik HIER voor meer informatie.

De gegevens zijn van vóór de start van passend onderwijs, dus niet alles is actueel. Wat wel te zien is dat het aantal leerlingen in het SO daalt. In het VSO daarentegen is een groei te zien. In de bijlagen vindt u de onderdelen die betrekking hebben op (V)SO

onderwijsverslag-2013-2014-hoofdlijnen.pdf

Ondersteuning+en+stromen+in+het+passend+onderwijs.pdf

aantallen-voortgezet-speciaal-onderwijs-2013-2014.pdf