Nieuws Algemeen

Website seksuele vorming voor (V)SO is nu online.

Kinderen en jongeren hebben het recht om zich seksueel te ontwikkelen op een gezonde en veilige manier. Betrouwbare informatie en effectieve tools zijn daarbij essentieel. Seksuelevorming.nl heeft als doel leraren en scholen te ondersteunen bij lessen over seksuele vorming. U leest waarom seksuele vorming belangrijk is en hoe de school er beleid op kan maken. Ook vindt u er tips voor lesgeven, lesmethoden en materialen. Ze staan geselecteerd op thema, type materiaal en onderwijstype.

De website is met name bedoeld voor leraren die les geven over dit onderwerp of daartoe in opleiding zijn. Ook leraren die lessen willen vernieuwen of verdiepen of op zoek zijn naar nieuwe materialen en tips, kunnen hier terecht. Men richt zich op leraren in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en opleiders van de pabo en lerarenopleidingen. Voor schoolleiding en andere betrokkenen bieden we concrete handvatten en tips om beleid te maken op het onderwerp seksualiteit en het thema goed te borgen in de school.

Ook voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs is er een speciale webpagina met allerlei praktische informatie. Dit zijn onder andere handreikingen en hulpmiddelen waar ook scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs actief aan hebben meegewerkt.

U vindt de site hieronder:

http://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/voortgezet-speciaal-onderwijs