Nieuws Arbeidstoeleiding

Participatiewet: Klijnsma past regels doelgroepregister aan

Gemeenten hoeven geen 800 euro per persoon meer te betalen om mensen uit de bijstand te laten keuren zodat ze opgenomen kunnen worden in het ‘doelgroepregister’. Dat is één van de uitkomsten van overleg over de problemen bij het vullen van het doelgroepregister tussen staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW), de sociale partners, het UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Speciaal onderwijs

Daarnaast is afgesproken dat leerlingen die uit het speciaal onderwijs of van een praktijkschool komen zich rechtstreeks bij het UWV kunnen melden om vast te stellen of ze binnen de doelgroep vallen. Een andere maatregel is de afspraak dat gemeenten mensen al voorafgaand aan plaatsing voor een beoordeling bij UWV voordragen. Ook is met VNG, UWV en de sociale partners afgesproken dat mensen zich rechtstreeks tot UWV kunnen wenden voor een doelgroepbeoordeling.

In de bijlage vindt U de Kamerbrief van de staatssecretaris.

kamerbrief-indicaties-doelgroep-banenafspraak.pdf