Nieuws Expertise

Vierde veldpublicatie LECSO: leesonderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken

Onder auspiciën van LECSO is de vierde veldpublicatie gepubliceerd.  Het is een rapport van een landelijke inventarisatie van het leesonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruikmaken van ondersteunde communicatie. Om beter zicht te krijgen op de huidige manier waarop aan deze doelgroep het leesonderwijs wordt vormgegeven, is in juni 2011 een vragenlijst gestuurd naar alle (voormalige) cluster 3-scholen. Deze vragenlijst had betrekking op het leesonderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 jaar die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van een (elektronisch) ondersteunend communicatiehulpmiddel. 

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen:

  • De ontwikkeling van leesmethode onafhankelijke richtlijnen. Deze richtlijnen moeten betrekking hebben op de kennis en vaardigheden die voor communicatiepartners nodig zijn om per leesfase een niet of nauwelijks sprekende leerling gericht te kunnen ondersteunen.
  • Het ontwikkelen van een registratiesysteem.  Het is de moeite waard om te onderzoeken of het ontwikkelen van een registratiesysteem om aanpassingen aan de OC-hulpmiddelen vast te leggen (zowel aangaande elektronisch hulpmiddelen als de categorie overige OC-hulpmiddelen), zodat er voor alle cluster 3-scholen een soort databank beschikbaar komt. Op basis hiervan is het op een later tijdstip wellicht ook mogelijk om de aanpassingen (per leesfase) in een protocol vast te leggen.

Aan deze veldpublicatie van Loes Theunissen en Jan van der Burg werkten mee: Wiebke Lichtenberger en Dr. Jetske Klatter-Folmer, docent Radboud Universiteit Nijmegen.

U kunt de veldpublicatie HIER downloaden.