Nieuws Algemeen

Eerste Kamer neemt wet Sociale veiligheid aan

De Eerste Kamer heeft op 26 mei de Wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. 

LECSO, de PO-Raad en VO-raad vinden het belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen en personeel een sociaal veilige omgeving bieden. Veruit de meeste scholen voelen deze verantwoordelijkheid al, zijn voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten, discriminatie etc. en hebben zicht op de beleving van sociale veiligheid en op incidenten. Deze wet maakt dit nu expliciet.

Wat verandert er?

De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO, WEC en WVO. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

  • het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  • het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  • de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

De Inspectie van het Onderwijs zal hier vanaf augustus 2016 toezicht op gaan houden.