Nieuws Arbeidstoeleiding

MBO opleiding voor Pro leerlingen niet zaligmakend. Onderzoek ook interessant voor VSO

In de afgelopen 2 jaar heeft Pro College een onderzoek uit laten voeren naar de kansen op de arbeidsmarkt van leerlingen uit het praktijkonderwijs. In de afgelopen 10 jaar hebben we namelijk gezien dat een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs een mbo-opleiding is gaan volgen. Daarom is met name onderzocht of er verschillen zijn tussen leerlingen die rechtstreeks vanuit het praktijkonderwijs uitstromen naar werk en leerlingen die eerst een mbo-opleiding zijn gaan volgen na het praktijkonderwijs.

Het onderzoek onder ruim 820 praktijkonderwijs leerlingen wijst uit dat de leerlingen die een mbo-opleiding zijn gaan volgen beduidend minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt dan de leerlingen die direct aan het werk gegaan zijn. Niet alleen hebben zij minder vaak betaald werk, ook hebben zij vaker een kleine baan.

 Een andere opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat, ten aanzien van de leerlingen die een mbo-opleiding zijn gaan volgen, het voor het succes op de arbeidsmarkt niet uitmaakt of ze wel of geen diploma hebben, en als ze wel een diploma hebben, op welk niveau. Een diploma, en ook een hoger diploma, biedt niet meer kans op succes.
Het onderzoek is uitgevoerd door Selle van der Woude, onafhankelijk onderzoeker, in opdracht van Pro College. De uitkomsten van het onderzoek zijn in belangrijke mate gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast hebben interviews met oud-leerlingen bijgedragen aan het schetsen van een beeld achter de cijfers.

Perspectief op Werk Eindrapport Definitief.pdf