Nieuws Arbeidstoeleiding

Wetsvoorstel toelatingsrecht in het MBO

Minister Bussemaker maakt werk van een soepeler overgang van VO naar MBO door wettelijke maatregelen te treffen.  Lecso en de PO-Raad zijn met OCW daarover  in gesprek om met name de overgang van VSO leerlingen naar het MBO soepeler te doen laten verlopen. Tevens willen we voorkomen dat leerlingen “verdwijnen”, tussen aanmelding en toelating, of na toelating snel uit het MBO verdwijnen. 

Lees hierover het bericht van de rijksoverheid. In dit bericht kan bij VO ook VSO gelezen worden.

Als het wetsvoorstel definitief is vastgesteld zullen wij u inlichten over de details.