Nieuws Passend Onderwijs

Brief PO raad en VO raad over voortgang passend onderwijs

In aanloop naar het algemeen overleg van 30 juni over passend onderwijs stuurden de PO-Raad en VO-raad een brief naar de tweede kamer. Daarin vragen ze de kamer:

  • nadrukkelijke monitoring op kwaliteit en effectiviteit van geboden ondersteuning
  • signalen uit gebieden met krimp en verevening serieus te nemen
  • bovenregionale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nadrukkelijk te stimuleren
  • recente afspraken rond  ernstig meervoudig beperkte leerlingen goed te volgen

De volledige brief vindt u in de bijlage.

2015-06-25 brief VKC OCW voor ao passend onderwijs.pdf