Nieuws Onderwijs en Zorg

Kenniskring schoolweigering/ thuiszitters in het (V)SO

Veel kinderen zitten thuis, terwijl ze onderwijs zouden moeten volgen. In de media zien we hier regelmatig berichten over verschijnen. De vraag is of passend onderwijs dit probleem inderdaad kan oplossen. De signalen zijn dat het eerder een groeiend probleem is. Kinderen met schoolweigering zitten vaak thuis omdat ze niet meer naar school durven. Veelvuldig is er sprake van psychische problematiek (angst ASS), al dan niet versterkt door pestervaringen.

opzetten kenniskring

Graag nodigen wij u uit om uw kennis en ervaringen met de doelgroep kinderen en jongeren met schoolweigering te delen en bij te dragen aan het opzetten en uitbouwen van een kenniskring. Wanneer u al samenwerking heeft met een zorgpartner in dit kader vragen wij u deze mee te nemen naar de bijeenkomst!

Tevens bestaat er een sterke wens om met vergelijkbare initiatieven in contact te komen en kennisuitwisseling te initiëren over deze specifieke doelgroep binnen het onderwijs. Een eerste bijeenkomst zal bij voldoende animo gepland worden op 14 oktober 2015. Doel van de eerste bijeenkomst is inventariseren welke initiatieven er zijn, omvang doelgroep, en wat de ervaringen en werkwijzen zijn. Wanneer u interesse heeft om deze eerste bijeenkomst bij te wonen, dan verzoeken wij u om dit per mail kenbaar te maken aan dhr. Jan Vermue: j.vermue@at-groep.nl

Mensen die willen komen (indien die er is met de zorgpartner) graag voor 14 september aanmelden! 

De bijeenkomst is op 14 oktober, middag,  kantoor LECSO te Utrecht in de middag.

Lees meer in de flyer. 

folder - schoolweigering .pdf