Nieuws Algemeen

Uitslag enquête SP

Op 29 juni verscheen het rapport naar aanleiding van de enquête die de SP had uitgezet binnen het speciaal onderwijs. 

858 werknemers in het speciaal onderwijs hebben de enquête ingevuld. 

De geconstateerde werkdruk vinden we breder in het onderwijs terug. 

Voor het speciaal onderwijs spelen naast passend onderwijs ook de invoering van de kwaliteitswet en de verschillende decentralisaties mogelijk een rol. 

De verdichting van de problematiek, de signalen rond de verevening in combinatie met krimp en de toegenomen bureaucratie zijn herkenbare signalen die ook door LECSO en de PO-Raad worden meegenomen. 

Het rapport vindt u in de bijlage.

enquete leraren sp juni 2015.pdf