Nieuws Onderwijskwaliteit

Derde ronde Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek open voor aanvragen

Consortia en lerarennetwerken kunnen tot 15 oktober 2015 14.00 uur een aanvraag voor Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek (schooljaar 2016-2017) indienen. De ‘call for proposals’ en alle andere informatie voor de ronde is nu beschikbaar. De keuze voor thema’s is deze keer vrij. En er zijn meer wijzigingen in deze 3e ronde. 

Kortlopend onderzoek is onderzoek dat binnen een schooljaar wordt uitgevoerd en in totaal maximaal 16 maanden duurt. In deze looptijd zijn inbegrepen zowel de voorbereidingstijd en de uitvoering van onderzoek als het analyseren en beschrijven van resultaten en het opleveren van de opbrengsten. Het onderzoek moet binnen het schooljaar 2016-2017 gerealiseerd kunnen worden en een praktische oplossing voor een vraagstuk uit de praktijk bieden. 

Vrije thema’s

De huidige subsidieronde betreft de derde NRO-ronde Kortlopend onderwijsonderzoek. In de eerste en tweede ronde van dit programma werden vooraf onderzoeksthema’s vastgesteld. Voor de nu opengestelde subsidieronde zijn geen thema´s vastgesteld. De keuze van het onderwerp is dus vrij. Uiteraard dient het gekozen vraagstuk wel bij te dragen aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. 

Ook voor netwerken van leraren

Deze subsidieronde is nadrukkelijk ook opengesteld voor netwerken van leraren. Hiermee bedoelen we leraren van verschillende scholen (voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs) en onderwijsinstellingen voor middelbaar of hoger beroepsonderwijs, die al langer samenwerken rondom een thema en daar onderzoek naar willen uitvoeren. Overigens kunnen ook de reguliere consortia (samenwerkingsverbanden tussen medewerkers van onderwijsinstellingen, onderzoekers en eventueel andere professionals) een aanvraag indienen.

Nog meer wijzigingen

Deze call for proposals voor Kortlopend Onderwijsonderzoek is op een aantal punten aangepast ten opzichte van de 1e en 2e ronde. Zowel in de definitie van praktijkgericht onderzoek, de procedure, de beoordelingscriteria als in het aanvraagformulier zijn wijzigingen aangebracht. We adviseren iedereen die een aanvraag wil indienen alle documenten die bij deze subsidieronde horen goed door te nemen, om uw aanvraag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de gestelde eisen.

Belangrijke data

Deze ronde maakt projecten mogelijk met een looptijd van 16 maanden en met een budget tussen de 80.000 en 100.000 euro. Bent u van plan een aanvraag in te dienen, dan moet u uiterlijk 15 september een intentieverklaring indienen. De deadline om uw uitgewerkte aanvraag vervolgens in te dienen is 15 oktober 2015. De besluiten over de aanvragen worden naar verwachting eind maart 2016 genomen.

U vindt de call for proposals en overige documenten op de NWO-financieringspagina.

De ronde valt onder de verantwoordelijkheid van de NRO Programmaraad voor het Praktijkgericht Onderzoek (PPO). Meer informatie over deze ronde via ppo@nro.nl.