Nieuws Onderwijskwaliteit

CURSUS JAARPLANSYSTEMATIEK VOOR (V)SO SCHOLEN: “ ‘T VLIEGWIEL VAN PEEREN”

Als directeur/manager van een onderwijsinstelling maakt u iedere vier jaar een schoolplan. Hierin beschrijft u hoe u de kwaliteit van uw onderwijs bewaakt en verbetert, hoe u onderwijskundig beleid, financieel beleid, personeelsbeleid,  organisatorisch beleid en kwaliteitsbeleid vorm geeft. Het jaarplan is onderdeel van het schoolplan.

Binnen de Aloysius Stichting heeft directeur Rita Peeren van VSO De Ortolaan in Heythuysen een cursus ontwikkeld om bottom-up een door het gehele team gedragen jaarplan op te stellen. Als vervolg op de succesvolle presentatie tijdens Het Congres, november j.l. biedt Aloysius, i.s.m. LECSO deze cursus aan voor geïnteresseerde leden. 

Hoe het jaarplan een voortdurende vaart geeft aan je teamontwikkeling en het borgen van gewenste veranderingen. Hoe je de principes van kwaliteitsmanagement, bijvoorbeeld de PDCA-cyclus en het borgen van verbeteracties, kunt koppelen aan zaken die je toch al uitvoert. Zoals taakbeleid, begroting, regulier teamoverleg, wensen van inspectie enzovoort.

De cursus jaarplan systematiek JPS is een eenvoudig middel om de complexiteit van traditionele methoden te verminderen en de resultaatgerichtheid te verhogen. De uitvoering van de JPS leidt tot een jaarplan dat gedragen wordt door het gehele team. Door de bottom-up aanpak is succes verzekerd en wordt het jaarplan een pure en leuke teamsport. De toe te passen systematiek zorgt er voor dat voorgenomen verbeteracties ook daadwerkelijk en op tijd worden uitgevoerd (‘afmaken’). Tegelijkertijd en zonder gewichtigdoenerij wordt automatisch aan teamontwikkeling gewerkt.

Meer informatie en wijze van aanmelden vindt u in de bijlage.

Deelname zal geschieden op volgorde van aanmelding. U kunt zich HIER opgeven

aankondiging_JPS_voor_leden_25_september_2015_pdf.pdf