Nieuws Onderwijskwaliteit

Hét Congres onder de vlag van LECSO

Vanaf 2015 wordt Hét Congres ondergebracht bij LECSO, het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. LECSO is een vereniging voor besturen met scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit een proactieve houding ondersteunen zij hun leden bij het vormgeven van een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte. De Onderwijsspecialisten organiseren Hét Congres in opdracht van LECSO. Samen staan we borg voor weer een interessant programma! Kijk op de site van hét Congres.

Stel uw eigen programma samen

U heeft een keuze uit ruim 40 presentaties en workshops met good practise, expertise-uitwisseling, (nieuwe) samenwerkingsvormen en de laatste ontwikkelingen op (speciaal)onderwijsgebied. De thema’s van dit jaar zijn gekoppeld aan de beleidsterreinen van LECSO:

-     Passend onderwijs

-     Onderwijs en zorg

-     Onderwijskwaliteit

-     Arbeidstoeleiding

-     Expertise, onderzoek en ontwikkeling  

 

De thema’s vindt u terug in twee programmalijnen:

-  ‘In de klas’- voor leraren, klassenassistenten, onderwijs- en zorgondersteuners en begeleiders

-  ‘Om de klas’ - voor schooldirecteuren, schoolleiders, managers en bestuurders

U kunt deze programmalijnen natuurlijk ook combineren.

 Beurspleinen en –presentaties

Op twee ruime beurspleinen informeren standhouders u over hun nieuwste producten, methodes en diensten. Ook geven ze presentaties binnen een eigen tijdslot.

 Meer informatie

Eind september ontvangt u meer informatie over het programma en de aanmelding. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@hetcongres.nl.