Nieuws Algemeen

Dekker wil lerarenregister

Alle docenten staan vanaf 2017 in het Lerarenregister. Dat is het doel van het wetsvoorstel Lerarenregister waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Docenten die geregistreerd staan, laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Met de wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister wordt ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar geregeld.

Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestaande uit de samenwerkende lerarenorganisaties. Sinds 2012 kunnen leraren zich al vrijwillig inschrijven. Het kabinet steunt het initiatief en met dit wetsvoorstel wordt het registreren wettelijk vastgelegd. Voor andere beroepen bestaat er al een dergelijk register. Zo moeten artsen, verpleegkundigen en advocaten geregistreerd staan om hun vak uit te mogen oefenen. Met het lerarenregister sluit het onderwijs zich hierbij aan. Ouders en leerlingen kunnen er zo vanuit gaan dat er altijd een professional voor de klas staat.

Voor leraren door leraren 

Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap en geeft de docent zeggenschap over de invulling en uitvoering van de lessen. Verder bepaalt de beroepsgroep zelf aan welke eisen het vak moet voldoen, met als resultaat dat de kwaliteit van de leraren en daarmee het totale onderwijs zal toenemen

Goede leraar maakt het verschil 

Het kabinet ondersteunt leraren die een extra opleiding willen volgen of zich willen laten bijscholen. Zo kan er bijvoorbeeld aanspraak gemaakt worden op de lerarenbeurs. Het doel is om goede en gemotiveerde docenten voor de klas te hebben, want die maken het verschil. Een goede leraar weet meer te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.