Nieuws Algemeen

Vragenlijst referentieniveaus so

SLO vraagt uw medewerking bij het achterhalen welke behoeften en knelpunten er zijn bij de implementatie van de referentieniveaus in het speciaal onderwijs nadat deze vragenlijst eerder in het primair onderwijs is uitgezet. Op basis van de resultaten van een vragenlijst kunnen de diverse partijen actie ondernemen. Uw mening en ervaringen nemen we graag mee!

Sinds een aantal jaren zijn er referentieniveaus voor taal en rekenen, die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Van een ieder die werkzaam is in primair en speciaal onderwijs wordt verwacht dat ze leerlingen zodanig toerusten dat zij de voor die schoolsoort vastgestelde referentieniveaus beheersen.  

Door middel van een vragenlijst wil SLO de behoeften en knelpunten bij de implementatie van de referentieniveaus achterhalen. 

Werkt u in het speciaal onderwijs? Vul de vragenlijst in!
Invullen kost u maximaal 10 minuten en kan tot en met 5 oktober 2015.

http://www.taalenrekenen.nl/nieuws/00160/