Nieuws Onderwijskwaliteit

Ministerraad stemt in met voorstel Lerarenregister

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker waarin is geregeld dat alle leraren vanaf 2017 in het Lerarenregister staan. 

Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap en geeft de leraar zeggenschap over de invulling en uitvoering van de lessen. Verder bepaalt de beroepsgroep zelf aan welke eisen het vak moet voldoen, met als resultaat dat de kwaliteit van leraren en daarmee het totale onderwijs zal toenemen. Leraren die geregistreerd staan, laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Met de wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister wordt ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar geregeld. 

Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestaande uit de samenwerkende lerarenorganisaties. Sinds 2012 kunnen leraren zich al vrijwillig inschrijven.

Het kabinet steunt dit initiatief en met het wetsvoorstel wordt het registreren wettelijk vastgelegd. Voor andere beroepen bestaat er al een dergelijk register, zoals het Schoolleidersregister.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor ad- vies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoor- stel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Op 25 september is er een openbare debat. Kijk hiervoor op de site van onderwijscoorporatie

Op 7 oktober vindt er een debat (van, voor en door leraren) over het lerarenregister plaats op het Lerarencongres.