Nieuws Passend Onderwijs

EMB regeling 2015

Afgelopen 15 september is de inschrijftermijn om gebruik te kunnen maken van de regeling extra bekostiging tbv EMB leerlingen gesloten.

OCW meldt ons dat er door 100 scholen ongeveer 2500 aanvragen zijn ingediend.

OCW zal de aanvragen komende week nalopen op onvolkomenheden.

Naar verwachting kunnen scholen beschikkingen in november tegemoet zien .

Aangezien het een zogenaamde plafondregeling betreft, dient er rekening mee gehouden te worden, dat het totale bedrag van 5 miljoen euro het maximum uit te keren bedrag is. Bij 2500 aanvragen zal er derhalve 2000 euro per leerling worden toegekend.