Nieuws Onderwijs en Zorg

Wegwijzer ondersteunende communicatie

In het leven van kinderen en jongeren met een ernstige communicatiebeperking is de doelmatige verstrekking en het gebruik van Ondersteunde Communicatie (OC) van fundamenteel belang. Met een geschikte zorg- en dienstverlening op het gebied van OC kunnen deze kinderen leren zichzelf te uiten, hun wensen en behoeften duidelijk te maken en te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Door een geschikte zorg- en dienstverlening kunnen kinderen op een zo optimaal mogelijk niveau communiceren, actief deelnemen in gesprekken, aan onderwijs en participeren in de maatschappij.

OC omvat gebarensets en gebarensystemen, grafische symbolen, tastbare verwijzers, traditionele hulpmiddelen (schriften, borden, mappen) en technische, computer-gebaseerde toepassingen (bijv. met computerspraak of virtuele leeromgevingen).1 OC betekent dat alle mogelijke communicatie vormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te maken.

Mensen weten steeds moeilijker de weg te vinden naar zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en naar communicatie ondersteunende technologie. Dit heeft tot gevolg dat kinderen en jongeren met communicatiebeperkingen niet altijd of pas te laat gebruik kunnen maken van optimale ondersteuning. Zij hebben behoefte aan een “wegwijzer” die helpt de weg naar instanties voor probleemverheldering, diagnostiek, advisering en verstrekking van OC te vinden.

Doelstellingen

Dit project had als hoofddoel het gebrek aan informatie over OC voor families te verminderen, door middel van:

1. Het inventariseren van het voorkomen van behoeften op het gebied van OC bij kinderen en jongeren in Nederland (in de leeftijd van 0-19 jaar).

2. Het identificeren en in kaart brengen van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en de wegen daarnaar toe.

3. Het verkrijgen van inzicht in de ervaringen met deze zorg- en dienstverlening vanuit het perspectief van de gebruikers.

Aan het onderzoek  werkten een aantal cluster 3 scholen mee. Het heeft geresulteerd in een website rondom ondersteunende communicatie en een rapport dat u in de bijlage kunt vinden.

Eindrapportage+project+Wegwijzer+OC+beknopte+versie.pdf