Nieuws Onderwijskwaliteit

Nu ook lessen in seksuele vorming voor speciaal onderwijs

Vanaf vandaag vinden leraren op de website www.seksuelevorming.nl/speciaalonderwijs alles wat zij nodig hebben voor lessen over seksuele vorming bij kinderen met een beperking.  Het is voor het eerst dat lesmateriaal, tips en tools voor deze groep op één plek vindbaar zijn. Initiatiefnemers Rutgers en de CED-Groep lanceren de website woensdag 14 oktober op het congres WEERBAAR! in bijzijn van 250 docenten uit het speciaal onderwijs.

Bescherming

Ouders, verzorgers en docenten vinden het lastig: seksualiteit en leerlingen met een beperking. Wat maak je bespreekbaar? Hoe doe je dat? En – één van de meest gestelde vragen – hoe ver ga je? Vaak wordt hen- uit bescherming- de kans ontnomen om te experimenteren met verliefdheid, relaties en seksualiteit, waardoor ze er niet van kunnen leren. Lange tijd is dit bij deze leerlingen dan ook nauwelijks onderwerp van gesprek geweest. Terwijl het ontdekken van jezelf en de ander op relationeel en/of seksueel vlak een belangrijke voorwaarde is voor een seksueel gezonde, veilige én weerbare ontwikkeling. Extra ondersteuning van leerkrachten en ouders is daarbij onmisbaar. 

Risico’s

Door hun beperking lopen deze kinderen echter wel tegen een aantal specifieke belemmeringen aan: ze hebben vaak moeite met het inschatten van risico’s, zijn gevoelig voor sociale druk, onvoldoende weerbaar en lopen risico op seksueel geweld. De toegang tot internet en social media heeft deze kwetsbaarheid behoorlijk vergroot. Uit het ITS rapport (2014)* over sociale veiligheid komt naar voren dat scholen in het voortgezet speciaal onderwijs meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag rapporteren dan scholen in het reguliere onderwijs. 

Behoefte 

“Vanuit het speciaal onderwijs neemt de behoefte toe om aandacht aan relationele en seksuele vorming te besteden,” zegt Ineke van der Vlugt, programmacoördinator Rutgers.“ Deze scholen hebben vaak te maken met seksueel en relationeel gedrag van leerlingen, waarvan zij niet altijd weten of dit bij de ‘normale’ seksuele ontwikkeling hoort.  Ze willen leerlingen ondersteunen bij het  maken van gezonde en veilige keuzes”. 

Samen met werkveld
Om leraren hierbij te helpen werd relevant onderwijsmateriaal samengebracht en ontwikkelden Rutgers en de CED-groep de leerlijn seksuele vorming, ouderbrochures, beeldmateriaal en een trainingsaanbod. Al deze informatie is vanaf vandaag gratis beschikbaar via de website www.seksuelevorming.nl/speciaalonderwijs.