Nieuws Arbeidstoeleiding

Arbeidsbeperkte jongeren dreigen uit beeld te raken

Jongeren met een arbeidshandicap of aandoening die wel willen werken, zijn onzichtbaar voor de overheid.  De brancheorganisatie van sociale werkbedrijven maakt zich grote zorgen om jongeren die geen baan vinden en geen uitkering krijgen. Dat meldt Trouw. 

Jongeren met een arbeidshandicap of aandoening kregen tot vorig jaar op hun achttiende verjaardag een Wajong-uitkering. Sinds dit jaar zijn de regels echter verscherpt. Alleen de mensen die voor tachtig procent zijn afgekeurd krijgen een uitkering, de rest valt onder de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor een betaalde baan voor deze groep.

Door de veranderde regelgeving komen er nu per maand 200 nieuwe Wajongers bij, terwijl dat er vorig jaar nog 1500 per maand waren. Gemeenten zijn echter nog niet klaar om de grote groep nieuwe arbeidsbeperkten aan een baan te helpen. Als ze bij hun ouders wonen, komen ze bovendien niet in aanmerking voor een uitkering. De jongeren worden dan niet opgenomen in de administratie van de gemeentelijke sociale dienst. Het gevolg is dat deze groep helemaal uit beeld raakt.

Volgens Cedris is het een probleem dat het UWV veel mensen niet aanmerkt als arbeidsbeperkt, waardoor werkgevers loonkostensubsidie mislopen. Werkgevers kunnen dan niet profiteren van voordelen als zij arbeidsbeperkten in dienst nemen.