Nieuws Onderwijskwaliteit

Hét Congres 2015 is gevalideerd door het Lerarenregister

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Registerleraar.nl is in 2012 gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. In 2017 gaat het vrijwillige lerarenregister over in een verplicht register (mits het wetgevingstraject is afgerond). Hiervoor is een wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register opgesteld. Dit is 4 september 2015 door de ministerraad goedgekeurd en bevindt zich nu in het wetgevingstraject.

De beroepsgroep van leraren, vertegenwoordigd door de Onderwijscoöperatie, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit nieuwe wetsvoorstel. De positie van de leraar en van de beroepsgroep worden in dit wetsvoorstel zodanig versterkt dat de beroepsgroep hiermee ingestemd heeft.

Registreren en herregistreren

Door u te registreren als leraar laat u zien dat u bevoegd en bekwaam bent en dat u permanent investeert in uw professionele ontwikkeling. U houdt uw bekwaamheid bij in uw eigen registerdossier. In een herregistratiecyclus van telkens 4 jaar toont u aan dat u dit in voldoende mate heeft gedaan. Dit betekent dat iedere leraar in 2017 ingeschreven moet zijn en dat de eerste verplichte herregistratie in 2021 valt (mits het lerarenregister op 1 januari 2017 verplicht is).

Hét Congres 2015, georganiseerd door LECSO  is gevalideerd door het Lerarenregister met 6 registeruren.

Een extra reden om u aan te melden!