Nieuws Arbeidstoeleiding

Aandacht voor schoolverlaters VSO

Bij de uitvoering van het programma ‘De optimale weg naar participatie’ is gebleken dat niet-uitkeringsgerechtigden (NUGgers) in de Participatiewet een specifiek aandachtspunt vormen. De Programmaraad (VNG, Divosa, UWV, Cedris) heeft goede voorbeelden gebundeld in een rapportage.

De doelgroep niet-uitkeringsgerechtigde schoolverlaters kan aanzienlijk in volume toenemen door de inperking van de Wajong. Een groot deel van de instroom in de voormalige Wajong was tot 1 januari 2015 afkomstig van de schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs.

Regierol gemeenten

De rapportage ‘(Niet-)uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO- en Praktijk-onderwijs’ laat een aantal goede voorbeelden zien waar gemeenten de regierol voor de aanpak rond deze doelgroep oppakken en invullen.

Lees hier verder.