Nieuws Algemeen

Rapport: onderwijs op een andere locatie dan de school

Een onderzoek naar de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt om maatwerk te leveren aan individuele kinderen voor wie onderwijs op een school tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk of wenselijk is.

De afgelopen jaren is de aandacht voor kinderen met een vrijstelling van de Leerplichtwet 1969 (Lpw) gegroeid. In de eerste plaats omdat er een groei van het aantal vrijstellingen op basis van richtingbezwaren artikel heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is meer recentelijk de politieke aandacht gegroeid voor de groep kinderen en jongeren met een vrijstelling artikel op basis van medische of psychische gronden die leerbaar zijn, maar geen onderwijs ontvangen.

 

kamerbrief-over-onderwijs-op-een-andere-locatie-dan-school.pdf

onderwijs-op-een-andere-locatie-dan-de-school.pdf