Nieuws Passend Onderwijs

Verslag KAN bijeenkomsten najaar 2015

In de maanden oktober en november hebben we 6 KAN bijeenkomsten, verspreid over het gehele land georganiseerd. Ruim 120 collega's hebben deze geanimeerde bijeenkomsten bezocht. Dat zijn iets minder collega's dan we gewend zijn,  we vermoeden dat we de publiciteit niet helemaal goed hebben laten verlopen.

Bij iedere bijeenkomst viel ons op dat er uitsluitend bevlogen collega's op onze VSO scholen werkzaam zijn.  Tijdens alle bijeenkomsten werd aan de hand van vragen en praktijkvoorbeelden intensief met elkaar van gedachten gewisseld. Daarbij hebben we alle deelnemers van veel informatie kunnen voorzien.

Hierbij publiceren we alle informatie die tijdens deze bijeenkomsten is verstrekt in de vorm van een PPP en een bestand met daarin alle verdere informatie.  Wij willen jullie verzoeken deze informatie goed te verspreiden binnen jullie scholen onder alle collega's die werkzaam zijn in het VSO, en zeker in het uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding.

Wij zien jullie reacties op deze informatie en het verslag nog graag tegemoet.

KAN bijeenkomsten najaar 2015 v1 (002).pptx

Algemene informatie KAN bijeenkomsten najaar 2015.pdf