Nieuws Onderwijs en Zorg

Plan concrete aanpak thuiszitters

Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel zeker. Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak van (dreigend) thuiszitten. Niet weer een handreiking of protocol, maar een pakket concrete projecten en activiteiten die:

  • eenvoudig kunnen worden opgepakt door scholen en samenwerkingsverbanden;
  • een praktische werkagenda bevatten zodat duidelijk is wie welke stappen zet;
  • resultaatgericht zijn.

v1-PDF-aanpak thuiszitters.pdf