Nieuws Expertise

Meet & eat bijeenkomsten

Voor het najaar zijn er weer een aantal Meet & Eat bijeenkomsten georganiseerd. 

De bijeenkomsten werden bezocht door 15-45 collega’s. De bijeenkomsten zijn naast het ontmoeten van elkaar en netwerken voorzien van een drietal inhoudelijke onderwerpen. We spraken over onderzoek, inspectieplannen en VSO uitstroomprofielen. In Assen is een aangepast programma gemaakt.  De verbinding met de gemeente en de stand vanzaken WLZ kwamen daar aan de orde.

Gerdien Griffioen maakte een mooie verbinding naar onderzoek en onderwijs. In augustus 2017 komt er geld beschikbaar op het gebied van gedrag. Het NRO selecteert onderzoeksvragen en zet deze uit in het veld. Consortia van wetenschappers en praktijkmensen reageren hierop door het indien van onderzoeksplannen. En een speciale commissie van gedragsdeskundigen kijkt welk onderzoekvoorstel uitgewerkt gaat worden. Welke onderzoeksvragen leven in het onderwijsveld? Hoe kan de expertise vanuit het SO ingezet worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden? Zijn de praktijkdeskundigen bereid om te participeren in het onderzoek?

Het doel van deze bijeenkomst  is het starten van een zoektocht om deze vragen te beantwoorden. Twee onderzoek-trainingsdagen zijn op 20 november en 15 januari geweest in Utrecht. 

Piet van de Pol  als coordinerend inspecteur nam ons mee naar het nieuwe toezichtskader. Hoe is het huidig toezicht, welke consequenties heeft wetsvoorstel Bisschop e.a. Hoe is het gedifferentieerd toezicht per bestuur en de stand bij de Samenwerkingsverbanden.

Consequenties van de motie Bisschop zijn dat er een centrale positie voor de deugdelijkheidseisen (wet) komt. De overige eisen van kwaliteit zijn stimulerend. Veranderd zal dan worden dat sanctioneren van scholen alleen op basis van tekortschietende wettelijke eisenmogelijk is. Een centrale rol is er voor het schoolplan.

Samenwerkingsverbanden spannen zich in,  komen tot afspraken,  willen het goede behouden en gebruiken de verkregen ruimte binnen de regionale context.  Soms spreken samenwerkingsverbanden van belemmeringen door regelgeving bij het ontwerp van arrangementen.  De swv’s nemen de tijd voor ontwikkeling en implementatie (behoedzaam).Zij besteden zichtbaar aandacht aan organisatie en inhoud (diversiteit is groot), maar er is weinig te zeggen over financiële doelmatigheid of efficiëntie Het voorkomen van thuiszitten staat hoog op de agenda, maar het beleid lijkt onvoldoende uitgewerkt Tenslotte speelt de verevening een belangrijke rol

We werden bij gepraat over de resultaten van het VSO uitstroomprofielen onderzoek. Drie vragen werden plenair behandeld.

  • 1e vraag: Duidelijkheid over terminologie en criteria van de uitstroomprofielen is nodig. Willen we een LEXICON  door werkgroep als sovso norm? 
  • 2e vraag: Verschuiving van uitstroomprofiel dagbesteding naar Arbeid vindt plaats. Voorstel: In 4 of 5 regio’s een voorlichtingsbijeenkomst op dit thema.  We ontwikkelen een visie en een scenario verhaal 
  • 3e vraag ging over Professionalisering , Welke prioriteit geeft u aan?

Samenvattend kunnen we stellen dat de bijeenkomsten zinvol en plezierig waren.

15-10-12 Onderwijszorgarrangementen.pptx

151028 - Passend Onderwijs LECSO.pptx

ppt opzet regioronde assen lecso 2015.pptx

ppt opzet regioronde BOZ lecso 2015.pptx

Veranderend toezicht of hoe het toezicht verandert.ppt