Nieuws Algemeen

Vervolg op de verdiepende marktverkenning naar een LVS voor het (V)SO

Vijf besturen hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan een gemeenschappelijk programma van eisen voor een leerlingvolgsysteem. De aanleiding hiervoor was een gedeelde ervaring dat de markt voor het speciaal onderwijs klein is en dat voor gewenste (door)ontwikkeling samenwerking nodig is. Het opgestelde PvE is in een marktconsultatie aan de markt voorgelegd. Het beeld wordt bevestigd dat er momenteel niet eenduidig aan de vraag kan worden voldaan terwijl er wel urgentie is om vervolgstappen te kunnen zetten.

Zie voor meer informatie: https://www.poraad.nl/themas/innovatie-ict/onderwijs-en-ict/wegnemen-belemmeringen-0

Op 28 oktober 2015 is het eindrapport van de verdiepende marktverkenning LAS/LVS goedgekeurd door de stuurgroep, bestaande uit de zes betrokken (V)SO besturen. Hiermee is deze fase afgerond. De inzichten en resultaten op de Versnellingsvraag die ingediend was bij het Doorbraakproject Onderwijs en ICT worden gedeeld op de website van de PO-Raad.

In het eindrapport worden verscheidene inzichten gedeeld.  Deze inzichten hebben op hun beurt weer nieuwe vragen opgeleverd. De komende maanden wil de stuurgroep de samenwerking doorzetten en aan verdere inhoudelijke uitwerking en standaardisering werken en ook de stap van marktconsultatie naar inkoop zetten. 

Vervolg verdiepende marktverkenning.docx