Nieuws Onderwijskwaliteit

Winaar Project Speciaal 2015: de 1 op 1 klas

Bij de start van Het Congres is de winnaar van Project Speciaal bekend gemaakt. Project Speciaal is een initiatief van LECSO,  dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleert. De jury heeft bekeken in hoeverre een project:

  • bijdraagt aan onderwijskwaliteit en het toekomstperspectief van leerlingen
  • overdraagbaar is naar andere scholen/instellingen
  • creatief, innovatief en inspirerend is
  • het resultaat is van samenwerking (bijvoorbeeld tussen leerkracht en ouders, speciaal basisonderwijs en REC, onderwijs en jeugdzorg)

WINNAAR:-1 op 1 klas – VSO De Korte Dreef
In de 1 op 1 klas wordt onderwijs geboden aan een doelgroep die tot voor kort geen onderwijs volgde wegens handelingsverlegenheid van “reguliere” vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs, zowel cluster 3 als 4 onderwijs.

2e PRIJS PROJECT SPECIAAL Koestergroep – Dr. A. Verschoorschool
Een Koesterklas is een specifieke interventie voor kinderen van 4 tot 7 jaar die ervaringen hebben gemist in hun vroege kindertijd. Zij zijn onveilig gehecht, hebben gedragsproblemen, leerproblemen, ontwikkelingsachterstanden of een autismespectrumstoornis in combinatie met een moeilijke of instabiele thuissituatie.

3e PRIJS PROJECT SPECIAAL pASSend in onderwijs en zorg – De Spinaker
Het project ‘pASSend in onderwijs en zorg; van handelingsverlegen naar handelingsgericht’ is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar met een dreigende afstand tot het onderwijs. Het project is een verregaande samenwerking tussen het voortgezet speciaal onderwijs (De Spinaker) en een GGZ-instelling (Triversum).

juryrapport_PS_2015.pdf