Nieuws Arbeidstoeleiding

Vereenvoudiging Participatiewet en Wet Banenafspraak

Beste collega's,

Op 27 nov j; heeft staatssecretaris Jette Klijnsma een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin zij enkele maatregelen beschrijft ter vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak. Deze brief kan gezien worden als een vervolg op de 8 mei brief, waarin zij informatie heeft verstrekt over de werkprocessen voor de beoordeling van de banenafspraak.

Voor onze VSO leerlingen is , mede op ons verzoek, het aanmeld- en werkproces gewijzigd: 

- (Ex) leerlingen van het VSO kunnen bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen, zoals wij tijdens de KAN bijeenkomsten hebben uitgelegd.

- Als VSO leerlingen aangeven in aanmerking te willen komen voor het doelgroepregister, neemt het UWV hen zonder verdere beoordeling op in het register. Als VSO lln aangeven in aanmerking te willen komen voor een WAJONG-uitkering, kunnen zij dit kenbaar maken bij deze aanvraag. Zij krijgen dan een Wajong beoordeling. Zo komen er géén leerlingen in het doelgroepregister die aanspraak kunnen maken op Wajong 2015.

- VSO leerlingen melden zich dus zelf aan voor het doelgroepregister. Zo komen er ook geen leerlingen in het register die naar vervolgonderwijs gaan en/of niet in het register willen komen.

Zie de brief in de bijlage, waarin de staatssecretaris ook de criteria doelgroepbeoordeling banenafspraak bespreekt, criteria nieuw beschut werk, loonkostensubsidie, proces loonwaardebepaling en werkprocessen matching in de praktijk.

Brief TK299407 maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak.pdf