Nieuws Passend Onderwijs

Eindrapportage Onderzoek Regioplan

In de tweede helft van 2015 heeft Regioplan met subsidie van UWV de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het regulier en speciaal onderwijs onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de netwerken rond kwetsbare jongeren die als doel hebben deze jongeren naar arbeid te leiden. De centrale vraag luidde: Hoe moet de regionale samenwerking rondom kwetsbare jongeren worden ingericht om een optimale overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren? Hoe kan de kennis daarover het beste beschikbaar worden gesteld?

Op donderdag 10 december is het eindrapport tijdens een symposium gepresenteerd. LECSO heeft in de begeleidingscommissie van dit onderzoek een rol gespeeld en heeft tijdens het symposium gereageerd op de bevindingen uit het onderzoek.

Hieronder kunt u een samenvatting van de rapportage lezen en ook het gehele rapport.

15055-eindrapport-arbeidstoeleiding-kwetsbare-jongeren.pdf

Samenvatting Eindrapport Regioplan dec 2015.pdf