Nieuws Arbeidstoeleiding

Gronings initiatief voorkomt afwijzingen voor entree-opleiding

Jongeren die afgewezen worden voor een entree-opleiding melden zich vaak bij andere mbo-instellingen of voor meerdere profielen. “Het kan gebeuren dat ze zeven keer tevergeefs voor een intake op komen draven”, zegt Annet Klappe van het Alfa-college. In de provincie Groningen buigt het STEG zich meteen na de eerste afwijzing over hun lot. “We voorkomen dat jongeren met de ziel onder de arm lopen of gaan shoppen.”

STEG staat voor specialistenteam entree Groningen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van drie mbo-scholen, het regionale meldpunt voortijdig schoolverlaters, zorgpartners, de werkpleinen en de provincie Groningen. Binnen het team komt veel kennis en ervaring samen. “Eenmaal per week zitten er acht mensen aan tafel om dossiers van jongeren te bespreken”, vertelt Annet Klappe, die deel uitmaakt van de stuurgroep STEG. “Het is een mooie tafel voor jongeren die nog niet aan een entree-opleiding toe zijn, of die zich te laat aangemeld hebben, of die van school gestuurd zijn zonder diploma.”

Drempelloos qua niveau
Omdat ook gemeenten vertegenwoordigd zijn, wordt voorkomen dat jongeren vanuit die hoek steeds opnieuw naar een entree-opleiding worden gedirigeerd. De entree-opleiding is qua niveau drempelloos, maar jongeren met ernstige persoonlijke problemen, of met een verslaving, of jongeren die geen woord Nederlands spreken, horen er niet thuis. Eerst zal er iets aan hun probleem gedaan moeten worden. En jongeren die zich te laat aangemeld hebben, moeten de tijd overbruggen voor de start van een volgende opleiding. Aan de STEG-tafel wordt besproken welk werk-, school- of zorgtraject op korte termijn passend is.

Leeftijd is een issue
Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen melden zich voor een intake. “Het mbo mag niet afwijzen op leeftijd, maar het is wel een issue”, zegt Annet. “Een 46-jarige meldde zich voor een horeca-opleiding, maar dat kon niet op entreeniveau. Dertien jongeren runnen er een restaurant, samen met een kok. Het gaat om jonge, onzekere mensen die een beschermde leer-werkplek geboden wordt. Pedagogisch past een volwassene daar niet tussen. Dat was sneu, want hij wilde heel graag. Hij is naar het STEG verwezen om een andere plek te vinden.”

Doelgroep in beeld
“Een voordeel is dat de doelgroep ook getalsmatig beter in beeld komt. Kranten schatten het aantal Groningse jongeren dat thuis op de bank zit doorgaans te hoog in, omdat ze zich baseren op het aantal dat afgewezen wordt voor de intake,” stelt Annet. Jongeren worden daardoor dubbel of nog vaker geteld.”
Het STEG is in april gestart en heeft tot nu toe dossiers besproken van 50 jongeren. Het gaat om jongeren die voor de entree-opleiding zijn afgewezen. Daarnaast is er een groep die niet bij de intake is komen opdagen. “Nu richten we ons ook op de no shows. Wat doen ze? Wat zou het beste voor ze zijn?”

Heel efficiënt
Is een STEG ook voor andere provincies aan te raden? Annet: “Dat hangt van de infrastructuur van de provincie af. Voor ons is het heel efficiënt, omdat er in Groningen gemeenten zijn waar weinig jongeren wonen en waar het dus lastig is om expertise te ontwikkelen.
Wij zijn er heel tevreden over. Het is mooi dat het uit VSV-geld wordt betaald, maar dat stopt. Als de partners er het nut van inzien, zal het uit reguliere middelen betaald moeten worden. Met elkaar moeten we toch op zoek naar een passende plek voor jongeren. Dat kost minder als het overgedragen kan worden aan een ervaren team.”