Nieuws Arbeidstoeleiding

Gezocht: Projectleider (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zoekt een projectleider als opvolger van Eric Rietkerk, die met ingang van 1 februari ons bureau gaat verlaten.

De projectleider wordt ingezet ter ondersteuning van een drietal projecten, te weten:  
- Ondersteuning van de leden bij ontwikkeling en borging van de expertise van het speciaal onderwijs;    
- Verdere uitrol en ondersteuning bij de implementatie van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ten behoeve van de algemene kwaliteitsverbetering;
- Ondersteuning van het vso in de vormgeving en invulling van de uitstroomprofielen (dagbesteding, arbeidstoeleiding, diplomagericht) in het kader van de wet kwaliteit (v)so.

Deze drie projecten zijn toegekend door de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs en hebben een looptijd tot en met december 2016.

Typering van de functie
De projectleider maakt deel uit van het team LECSO, dat bestaat uit 3 beleidsadviseurs en 2 ondersteuners.   
Uitgangspunt voor de werkzaamheden zijn de doelen van de projecten gerelateerd aan de ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving, de  algemeen strategische beleidslijnen  rond passend onderwijs en de positie van het speciaal onderwijs daarbinnen.  
De beleidsadviseur onderhoudt een relevant netwerk en creëert  draagvlak voor het werk binnen en de resultaten van de projecten. In het kader van het delen van informatie en binding met de achterban  heeft de medewerker zelfstandig overleg met schoolbesturen, directeuren en managers binnen het speciaal onderwijs.  

Werkzaamheden:
- coördineren van de voornoemde projecten;
- het analyseren van verzamelde gegevens;
- het verzorgen van transparante rapportages;
- het deskundig adviseren  van de leden via helpdesk en/of bezoeken;

Kennis en vaardigheid
- academisch werk- en denkniveau;
- kennis van en ervaring met het speciaal onderwijs (bij voorkeur cluster 4);
- kennis van en ervaring met de aan het onderwijs grenzende maatschappelijke terreinen als Jeugdzorg, welzijn, arbeid, etc.;
- communicatief vaardig;
- beschikken over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- gewend zijn om projectmatig te werken;
- resultaatgericht , proactief,  flexibel en stressbestendig.

Aanstelling:
Vooralsnog betreft het een aanstelling voor bepaalde tijd (1 februari tot 31 december 2016).
Betrekkingsomvang: 32 uur per week.

Functiewaardering
Afhankelijk van  kennis en ervaring maximaal schaal 12

Nadere informatie
Bureau LECSO te Utrecht 030-638 5977/70 bij de verenigingsmanager van LECSO, mw. Corine van Helvoirt.

Belangstellenden kunnen hun reactie en CV tot en met 17 januari 2016 sturen naar info@lecso.nl o.v.v. vacature.