Nieuws Passend Onderwijs

Prima Nieuwsuur uitzending over problematiek uitstroom VSO Jongeren !

Op donderdag 7 januari zagen wij een prima item in Nieuwsuur over de problematiek van jongeren, die na het VSO in een diep gat vallen. We hebben vanuit LECSO in december contact gehad met Nieuwsuur over dit item. Dat heeft ertoe geleid dat de problematiek van enkele leerlingen van De Onderwijsspecialisten nader is toegelicht. Richard Brenkman, tevens lid van de LECSO taakgroep Arbeidstoeleiding, heeft aan deze uitzending meegewerkt.

De uitzending laat de worsteling zien van gemeenten, verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet om deze groep jongeren goed naar een arbeidsplaats te begeleiden. De jongeren zijn niet WAJONG–gerechtigd, er is geen werk voor ze en er is geen mogelijkheid om langzaam naar meer zelfstandigheid te groeien. Het gevolg: thuiszitten en een groeiende kans om nooit meer actief te kunnen participeren.

Het belang van vroegtijdig en actief contact tussen VSO en gemeente wordt goed benadrukt.

http://www.npo.nl/nieuwsuur/07-01-2016/VPWON_1248340   vanaf 9’40’’ -  18’10’’