Nieuws Onderwijs en Zorg

Schitterende samenwerking VSO ZMLK Delft en regionaal bedrijfsleven.

Op vrijdag 15 januari waren we aanwezig bij de opening van “de Kas”.

Als sluitstuk van de ver- nieuwbouw van het VSO Herman Broerencollege voor ZMLK en EMG te Delft, die enkele jaren in beslag heeft genomen, werd afgelopen vrijdag 15 januari “De Kas” geopend. Deze kas is gerealiseerd dankzij de inbreng van 25 sponsoren uit het Westland. De kas van ongeveer 75 m2 heeft alles in zich wat leerlingen in de kassen in het Westland ook tegenkomen: Van computergestuurde klimaatbeheersing tot kweekbakken, van aparte werkruimtes tot beregeningsinstallatie.

Daarnaast zijn in nauwe samenwerking met KPC Groep methodieken en leerlijnen ontwikkeld die kunnen leiden tot officiële certificering van werkprocessen. 

De leerlingen starten hun opleiding op school, waar zij kennis maken met een breed scala aan verschillende werkprocessen in de kas. Vervolgens kunnen zij op basis van de op school opgedane ervaringen stage lopen in bedrijven in het Westland om hun werkervaring verder uit te breiden. Meerdere leerlingen hebben reeds via deze weg een baan in één van de vele Westlandse bedrijven gevonden.  Deze vorm van sponsoring is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en leerlingen in een kwetsbare positie. In het kader van de participatiewet en het sociaal accoord ondersteunen voortgezet speciaal onderwijs , bedrijfsleven en onderwijsondersteunende instellingen elkaar.  De Gemeenten in het Westland kunnen tevreden zijn met een dergelijke samenwerking !

Het Herman Broerencollege te Delft biedt naast de opleiding in de kas meerdere al dan niet gecertificeerde opleidingen aan en beschikt naast de tuinbouw uiteraard ook over een breed scala aan andere stage- en leerwerk plekken.