Nieuws Expertise

Kennisrotonde

Wie een prangende kennisvraag op het gebied van onderwijs heeft, kan sinds kort terecht bij de Kennisrotonde, een initiatief van NRO in samenwerking met PO-raad, VO-raad en LECSO. Het gaat om een vraagbaak voor onze scholen, om snel antwoord te krijgen op vragen die te maken hebben met onderzoeksgegevens: waar is er informatie, wat is er onderzocht, hoe kom ik aan die informatie? Deze kennisrotonde is nu operationeel en hier kunt u uw vraag stellen.
We hebben ook afgesproken, dat we regelmatig een overzicht krijgen als LECSO van de vragen, die er komen vanuit het speciaal onderwijs. We krijgen zo een mooi overzicht van de ‘kennisbehoefte’ in ons eigen veld.