Nieuws Expertise

Boek: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Hoe komt het dat de hersenen van een getraumatiseerd kind zich anders ontwikkelen dan bij een kind dat opgroeit in een veilige omgeving? De gevolgen van trauma bij kinderen zijn groot. Mede door de invoering van het Passend Onderwijs en de vluchtelingencrisis, hebben leerkrachten steeds vaker te maken met kinderen die zijn getraumatiseerd. Leerkrachten kunnen niet alleen een belangrijke rol spelen bij het herkennen van signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld, ze kunnen ook een beschermende factor zijn. Omdat kinderen een groot deel van de dag op school doorbrengen, hebben leerkrachten een grote kans om signalen van trauma op te vangen.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen beschrijft wat trauma is, hoe trauma de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het functioneren op school en de mogelijkheden om te leren. Om adequaat met een getraumatiseerd kind om te gaan, is het van belang dat je een verband kunt leggen tussen het gedrag van een kind en de traumatische omstandigheden die een kind heeft meegemaakt. Dit boek leert hoe je het gedrag van een getraumatiseerd kind kunt bekijken door een traumabril.
De auteurs beschrijven voorts hoe je door traumasensitief les te geven de veerkracht van getraumatiseerde kinderen kunt helpen vergroten. Van belang is dat trauma (h)erkend wordt. Erkennen van trauma betekent ook erkennen dat er sprake is van onvermogen. Het boek geeft inzicht in hoe je de gevoelens, gedachten en gedrag van getraumatiseerde kinderen kunt reguleren.
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders, leidinggevenden, bestuurders en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen en hoe er mee om te gaan.

Over de auteurs
Leony Coppens is orthopedagoog, klinisch psycholoog BIG, cognitief gedragstherapeut VGCt®, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR-practitioner. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in het werken met kinderen, adolescenten en gezinnen met uiteenlopende problemen.
Marthe Schneijderberg is orthopedagoog en sinds 2011 werkzaam bij Polikliniek Intermetzo Zonnehuizen Den Haag (HKJ, het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum). De polikliniek is erkend als Top Referent Trauma Centrum. Schneijderberg heeft zich gespecialiseerd in diagnostiek bij kinderen met chronisch trauma en hechtingsproblematiek.
Carina van Kregten is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT en EMDR-therapeut. Zij is ruim 25 jaar werkzaam in de zorg voor chronisch getraumatiseerde kinderen, in het bijzonder kinderen die niet in het gezin van herkomst opgroeien.