Nieuws Passend Onderwijs

Passend onderwijs zonder thuiszitter? Het kan wel!

Op de dag van de Leerplicht op 17 maart 2016, wordt vanaf 14.00 uur in hotel en congrescentrum Papendal (Arnhem) de enige vraag gesteld die er echt toe doet: ‘Is passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie?’.
En nog diezelfde dag klinkt het overduidelijke antwoord: Passend onderwijs zonder thuiszitters kan! Samen beschikken samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten over alles wat hiervoor nodig is: een goed motief, de middelen die er het meeste toe doen en de gelegenheid.

Tijdens deze bootcamp staat centraal al datgene wat we al weten en kunnen, alles wat nu al een haalbare kaart is. Zo wordt zichtbaar wat ons te doen staat. En met een goede kans van slagen! Dat is ook de reden dat Gedragswerk, Ingrado, de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) en het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO), menen dat een effectieve aanpak van thuiszitten nu al heel goed mogelijk is.

Tijdens de bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!’ krijgt u antwoorden op drie vragen:

  • Wat weten we over de oorzaken en oplossingen van thuiszitten?
  • Wat zijn de mogelijkheden en middelen waarover we nu al beschikken?
  • Hoe kunnen wij een einde maken aan thuiszitten?

De antwoorden op deze vragen zijn uitgewerkt in een zeer concrete aanpak. Een waarin samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs, scholen en gemeenten elkaar vinden als partners en samen werken aan passend onderwijs zonder thuiszitters. Met een uitvoering op lokaal en regionaal niveau. Rondom met naam en toenaam bekende kinderen en jeugdigen. En tegelijkertijd met een werking en effecten op landelijk niveau.

Hoe?
De spil zijn de actieve, lokale en regionale netwerken van mensen van samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten (ook wel ‘LANSbrekers’ genoemd), die op een zeer praktische en oplossingsgerichte wijze samen met ouders werk maken van met naam en toenaam bekende kinderen en jeugdigen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. Deze lokale en  regionale netwerken worden verbonden tot een landelijk netwerk dat informatie en ervaringen deelt. Gebruik makend van wat we nu al weten en wat nu al kan en mag.

Deze bootcamp mondt uit in een uitnodiging en een startschot. U begint de dag van de leerplicht thuis, op school, op het kantoor van uw samenwerkingsverband, of in uw gemeente. U doet dat in uw rol als bestuurder, directeur, coördinator, wethouder, leerplicht- of beleidsambtenaar, RMC-consulent, begeleider, leerkracht, docent, of… U maakt de reis naar Arnhem. Hier wordt u van harte uitgenodigd om vanaf nu daarnaast samen verder te gaan als ‘LANSbrekers’. U wordt gevraagd de handschoen op te pakken, mee te doen. Vanaf morgen! En zo wordt deze bootcamp ook een startschot. Want vanaf 18 maart 2016 werken de over Nederland verspreide ‘LANSbrekers’ samen aan passend onderwijs zonder thuiszitters. Bijgestaan en waar nodig versterkt door Gedragswerk, Ingrado, LBBO en LECSO. Dat spreekt voor zich. Onder meer met een intensieve training die van iedere ‘LANSbreker’ een specialist maakt in de aanpak van thuiszitten.

Geprikkeld door deze informatie? Reserveer dan nu alvast 17 maart 2016, vanaf 14.00 uur. Tip: kom niet alleen, maar kom als tweespan van samenwerkingsverband en gemeente(n). Dat maakt uw samenwerking als ‘LANSbrekers’ al meteen vanzelfsprekender. Binnenkort krijgt u meer informatie over de bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!’, het actieve netwerk dat er vanaf 18 maart is en de wijze waarop u als ‘LANSbrekers’ samen werkt aan passend onderwijs zonder thuiszitters.

Meer informatie over de bootcamp kunt u nu al krijgen via: info@ingrado.nl, info@gedragswerk.nl, kantoor@lbbo.nl, info@lecso.nl.

Aanmelden kan hier