Nieuws Expertise

Ict-studiereis naar Singapore

Gewoon Speciaal ICT organiseert vanuit LECSO een studiereis naar Singapore. Het wordt een bijzonder inspirerende reis vanwege de daar bestaande netwerken. We verwachten om tot een uitwisselingsprogramma te komen met internationaal samengestelde teams.

De groeiende rol van diverse vormen van ict in het onderwijs en in het speciaal onderwijs behoeft hier geen betoog. De opmars van tablets, touchscreens en andere devices is hier slechts één voorbeeld van. Daar komt nog bij dat de nu in gang gezette transitie naar inclusief onderwijs regelmatig vragen zal oproepen op professioneel en organisatorisch niveau voor ict-specialisten in het (v)so.
We gaan ons inzicht verruimen door te kijken hoe anderen het doen in Singapore. Daar scoort het onderwijs zeer goed. Bovendien staan ze hoog op de lijsten van ict-gebruikers: Singapore is in vergelijking met andere landen het beste in staat om de mogelijkheden van ict te benutten. (WEF www.inscope.nl  Erasmus RSM 2015).
En last but not least: ze gaan ook het traject naar inclusief onderwijs in.
De tijd is rijp om een kijkje in de Singaporese ict-keuken te nemen!

De studiereis is bedoeld voor ict-coördinatoren en iCoaches in het (v)so en beleidsmedewerkers, bestuurders of leden van RvT met ict in hun portefeuille
.

Meer informatie vindt u hier.
Direct aanmelden kan hier.

Studiereis Singapore ICT in Onderwijs Gewoon Speciaal ICT 2016.pdf