Nieuws Onderwijs en Zorg

Brancheopleiding EMB begeleider

Een scholing voor de begeleiders van kinderen en (jong-)volwassenen met een meervoudige beperking in zorg, welzijn en onderwijs.

Langs deze weg informeren wij u over de start van een nieuwe branche opleiding EMB-begeleider. De opleiding is bedoeld voor begeleiders van kinderen en (jong-)volwassenen met een meervoudige beperking. Veelal zijn zij werkzaam op (v)so-scholen zoals Mytyl- tytyl- en ZML scholen, revalidatiecentra, gespecialiseerde kinder-dagverblijven of binnen de gehandicaptenzorg.

Professionals in zorg en onderwijs, werkzaam met personen met EMB, doen dit werk doorgaans vanuit een grote betrokkenheid. De diversiteit van de doelgroep vereist een diversiteit in kennis en handelen. Dit betekent kennis verwerven en die op een open en creatieve manier vertalen in je werk. Het vraagt om focus op het welbevinden en de zelfbepaling van de persoon met EMB. Samenwerking staat centraal; met de persoon zelf, zijn of haar familie of verwanten en je collega’s. In deze opleiding bieden we kennis aan, die tijdens de lesdagen op een praktische manier wordt gedeeld. Huiswerkopdrachten zijn praktijkgericht waarbij je één persoon met EMB volgt in je eigen werksituatie, aan de hand van je eigen leerdoelen. Deze ervaringen deel je met je collega’s. Zo verwerf je nieuwe inzichten en leer je constructieve feedback te geven en te ontvangen.

13 april a.s. start een nieuw cursustraject in Nijmegen
Lesdag: woensdag 9.30 – 16.30 uur

Voor meer informatie: Zie alle bijlagen.

2016-2017 Flyer.pdf

2016-2017 Inhoud Programma en Modules.pdf

2016-2017 Opleiding EMB Leerdoelen.pdf

Flyer achterkant les en vakantieplanning.xlsx