Nieuws Passend Onderwijs

Leeftijdsbepaling leerlingen op teldatum

Bij veel mensen in het (v)so bestaat er onduidelijkheid over de leeftijdsbepaling van leerlingen op de teldatum. Hier vindt u het antwoord van de Dienst Uitvoering Onderwijs op de vraag waar dat is vastgelegd.

Leeftijdsbepaling op teldatum.pdf